พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • ผลการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน 5 recent views

    พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล...
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 27 มีนาคม 2566
  • การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย 2 recent views

    พพ. มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล...
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 27 มีนาคม 2566