อินโฟกราฟิกสรุปข่าวพลังงาน

มีีที่มาจากการคัดเลือกข่าวด้านพลังงานรายวันที่ได้รวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์รายวัน จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เดลินิวส์ มติชนรายวัน ผู้จัดการรายวัน ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post โดยคัดเลือกข่าวพลังงานที่มีความน่าสนใจ เป็นประเด็นสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว มีการเผยแแพร่ในหลายสำนักพิมพ์ เป็นต้น นำมาวิเคราะห์และสรุป เพื่อจัดทำเป็นอินโฟกราฟิกสรุปข่าวด้านพลังงาน
ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะคัดเลือกข่าวตั้งแต่วันเสาร์ - วันศุกร์ของอีกสัปดาห์ จำนวน 4 ข่าว นำมาสรุปและจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิก เผยแพร่ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดมา ผ่านทางเว็บไซต์ของพพ. ในหัวข้อ Open Data และผ่านทาง Facebook เพจ "องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
สรุปข่าวพลังงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นภัสสร มนต์ชัยธนพัฒน์
* อีเมลผู้ติดต่อ naphatsorn_m@dede.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข่าวด้านพลังงาน ที่ได้จากการรวบรวมจากหนังสือพิมพืรายวัน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Image
  • อื่นๆ
ppt
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://www.dede.go.th/more_news.php?cid=683 https://www.facebook.com/webkc.dede/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar นภัสสร มนต์ชัยธนพัฒน์
สร้างในระบบเมื่อ 8 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 สิงหาคม 2566