พบ 14 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติข้อมูลพลังงานฯ แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).