พบ 24 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติข้อมูลพลังงานฯ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).