พบ 24 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).