พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าทีผลิตได้จากโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 15 kw

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).