พบ 4 ชุดข้อมูล

แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).