พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาขนส่ง Final Energy Consumption for Transport Sector

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).