พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กลุ่มสถิติและข้อมูลพลังงาน รูปแบบ: JSON แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).