พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: JSON แท็ค: การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ Final Energy Consumption by Economic Sector

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).