ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PNG
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2559
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก อื่นๆ
พลังงานทดแทน
หน่วยวัด ktoe
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2565
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2565