พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: พลังงานลม แท็ค: ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าทีผลิตได้จากโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 15 kw

กรองผลลัพธ์