พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: PMQA4.0

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการประเมิน 7 หมวด 181 recent views

    การตอบแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 รวม 7 หมวด
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 24 กันยายน 2565
  • ข้อมูลลักษณะสำคัญองค์การ 52 recent views

    บ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมการดำเนินการ
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 17 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).